wilde eend

jonge wilde eend

vrouwtje krooneend

mannetje krooneend

smiend

bergeend

krarkeend

slobeend

m/v kuifeend

eider eend